VELKOMMEN TIL BRANDE KUNSTSKOLE!

Foreningen Brande Kunstskole er hjemmehørende under den selvstændige institution Dok Arends, der ejer og drifter bygningerne Dr. Arends Vej 1-7 i Brande; Det gamle Sygehus og Brande Vandrehjem. Brande Kunstskole har til huse "Syv trin ned" på Det gamle Sygehus.

Skolen bygger på fællesskabets glæde og står stolt på det dannelseslag af kunst, skaberkraft og fællesskab som er Brandes idenitet. Det gamle sygehus er kulturbærende og en del af vi menneskers og byens historie. NU skaber kunst og kreativitet en ny fælles fortælling!

Brande Kunstskole er et tilbud til alle, der har lyst til at udtrykke sige kreativt og kunstnerisk, har lyst til læring og fordybelse, og til fællesskab  Vi fokuserer på skaberglæden og på et højt fagligt niveau. Undervisningen varetages af udøvende kunstnere og undervisere med stor undervisningserfaring. 

Der undervises i maleri, tegning, skitserier, kreativ fotografi, cyanoprint, keramik, collage, kunststrik, mixmedia mm. Der arrangeres også workshops, fælleslørdage, skoleudstillinger og foredrag. Skolen indgår også i fællesskaber og deltager i bl.a. Street Art Festivalen, Kulturnatten og Aktiv Sommer i Ikast-Brande kommune mm. Ligeledes udbydes tilbud til skoler, SFO'er og børnehaver.

Brande Kunstskole er skabt for alle og målet er at være en aktiv og åben medspiller i byens og kommunes kultur- og kunstliv. 

Har du en ide til et undervisninsforløb, vil du gøre brug af vores tilbud til skole, SFO eller børnehave, eller ser du os som en oplagt samarbejdspartner omkring et kunstnerisk/kreaivt projekt - så kontakt os endelig. 

Vi glæder os til at at lade kunsten leve - endnu mere i Brande!

 

Bestyrelsen for Brande Kunstskole:

Dina Blomstrand, formand

Gitte Aaskov

Maria Dalgas Ruston

Hanna Brage Michelsen

Susan Blomstrand

Brande Kunstskole er skabt for alle og målet er være en aktiv og åben medspiller i byens og kommunes kultur- og kunstliv. 

Skolen bygger på fællesskabet glæde og står stolt på det dannelseslag af kunst, skaberkraft og fællesskab, som er Brandes identitet. 

BRANDES GAVLMALERIER

STREET ART BRANDE

FÆLLESSKABETS KUNST

BRANDETÆPPET 1975

DOK. ARNTS - DET GAMLE SYGEHUS