FERIER

Der holdes altid ferie fra undervisningen, i vinterferien (uge 7), i påskedagene, Bededag, Kr. himmelfartsdag samt i efterårsferien (uge 42)

 

FORSIKRING

Vær opmærksom på, at ved deltagelse i Kunstskolens aktiviteter er du udlukkende dækket af din egen ulykkes/frtidsforsikring.

 

FOTO

Ved tilmelding af et barn giver man automatisk tilladelse til, at fotografier fra skolens aktiviteter kan offentliggøres på Brande Kunstskoles hjemmeside og på Brande Kunstskoles Facebook-side. Ønskes dette ikke, noteres det under kommentar til tilmelingen.

 

FRAMELDING

Bliver du nødsaget til at melde fra et kursus, får du refunderet 50% af det indbetalte beløb, såfremt frameldingen sker en uge før kursustart.

 

KURSUSPERIODER

1. sep. - 30. nov. &  3. jan - 15. juni

Der kan afholdes enkelte kursusdage, workshops og arrangementer ud over disse perioder.

 

MATERIALER

Hvilke materialer du skal medbringe, står beskrevet i holdbeskrivelsen. Det fremgår også, hvis der er ekstraudgifter til materialer.

SYGDOM

Sygdom meldes direkte til din underviser.

Der ydes ikke refusion for sygdomstimer.

 

TILMELDING

Tilmelding sker online på tilmeldingssiden. Senest to dage efter tilmeldingen modtager du en mail vedr. optagelse på holdet, herunder om betalingsoplysninger. En uge før kursusstart modtager du praktiske oplysninger om kurset.

Kontonr til indbetaling af kursusgebyr: 7621 – 2169528. Husk at notere navn og hold ved overførslen.

Hvis du som voksen ønsker at deltage på hold, skal du være medlem af Dok Arneds. Det koster kun 100 kr. årligt, og støtter den daglige drift af Det gamle Syghus. Beløb indbetales på kontonr. 7621 1178298. 

 

UNDERVISNINGSSTED

Al undervisning, med mindre andet står skrevet i kursusplanen, foregår i kælderen på Det gamle Sygehhus

 

PARKERING

Der gratis parkering på Dok Arends-området